Tüzükler

  • Sıralama

1475 Sayılı İş Kanununa Tabi İş Yerlerinde İşverenlerin Kuracakları Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Eğitim ve İşleyiş Esasları Hakkında Tüzük

1475 sayılı iş kanununa tabi iş yerlerinde işverenlerin kuracakları okul öncesi eğitim kurumlarının eğitim ve işleyiş esasları hakkında tüzük

Türk Bayrağı Tüzüğü

Bu Tüzük : Türk Bayrağının ve özel bayrakların standartlarını bayrağın hangi kumaşlardan yapılacağını, hangi kapalı yerlere konulacağını, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağını, kamu kurum ve kuruluşlarında ve bunlar dışındaki y...

Dünya Turizm Örgütü (DTÖ) Tüzüğü

Dünya Turizm Örgütü (DTÖ) tüzüğü