Üniversite Yönetmelikleri

  • Sıralama

Altınbaş Üniversitesi İhale Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Altınbaş Üniversitesinin, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerinin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştır...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç ve faaliyet alanlarını, yönetim organlarını ve Üniversite bünyesinde bulunan ve kurulacak olan AR-GE laboratuvarlarının çalışma usul...

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin öğrenci işleri, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yürütül...

İstanbul Aydın Üniversitesi İhale Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri i...

Piri Reis Üniversitesi İhale Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Piri Reis Üniversitesinin 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, t...

Trakya Üniversitesi Rumeli İslam ve Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi (RUMİSAM) Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Rumeli İslam ve Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazır...

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının görevlerini ve çalışma şekline ilişkin esaslarını düzenle...

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (BAİBÜ TÖMER) örgütlenme, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili ilkeleri düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Bolu Abant İzzet Baysal Ün...

Yalova Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Yalova Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırl...

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacını, faaliyet alanlarını, organlarını, organlarının görevlerini, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Alany...