Yargı Kararları

  • Sıralama

Öğrencilerin Özel Okul Harcamalarının Belediye Bütçesinden Ödenmesi

Bu karar; belediye ile kolej arasında yapılan protokol hükümleri gereğince, öğrencilerin özel okul harcamalarının belediye bütçesinden ödenmesi sonucu kamu zararı oluşup oluşmadığına ilişkindir.

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitim Bedellerinin Belediye Bütçesinden Ödenip Ödenmeyeceği

Bu karar; Belediye ile Meslek Yüksekokulu arasında yapılan işbirliği protokolü hükümleri gereğince, Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören 56 öğrencinin eğitim bedellerinin tamamının ya da bir kısmının, staj karşılığı burs adı altında Belediye Bütçesind...

Ecrimisil ve Kira Dönemlerinin Çakışması Halinde O Döneme İsabet Eden Kira Bedeli

Bu Karar, kiraya veren tarafından kiracıya teslim edilen taşınmaz her ne kadar kiracı tarafından kullanılmışsa da bunun karşılığında tapu maliki hazineye karşı sorumlu tutulup, ecrimisil tazminatı talep edildiği anlaşılmakla mahkemece ecrimisil ödem...

Profesyonel Spor Kulübüne Nakdi Yardım

Bu karar; Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesi amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılmasına cevaz verdiği halde Türkiye Spor Toto 2. Ligde mücadele eden ve profesyonel kulüp niteliğinde bulunan Belediyespor Kulübüne mevzuata aykırı olarak nakdi ya...

Profesyonel Spor Kulübüne Belediye Bütçesinden Yardım Yapılması

Bu karar; Türkiye 2. Liginde mücadele eden ve profesyonel spor kulübü olan spor kulübüne mevzuata aykırı olarak Belediye bütçesinden nakdi yardım yapılması sonucu kamu zararı oluşup oluşmadığına ilişkindir.

Belediyespor Kulübüne Belediye Taşınmazlarının İhale Yapılmaksızın Tahsis Edilmesi

Bu karar; belediye tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre yapacağı ihaleler ile taşınmazlarını kiraya verip kira bedelini belediye bütçesine gelir kaydetmesi gerekirken, Belediyespor Kulübü Derneği'ne ait olmak üzere ihale yapılmaksızın...

Belediyeye Ait Gayrimenkullerin Meclis Kararı ile İhale Yapılmaksızın Spor Kulübüne Tahsis Edilmesi

Bu karar; belediye tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre yapacağı ihaleler ile taşınmazlarını kiraya verip kira bedelini belediye bütçesine gelir kaydetmesi gerekirken, Belediye Spor Kulübü Derneği’ne ait olmak üzere ihale yapılmaksızın...

Personel Giderlerinin kanunen Belirlenen Oranı Aşmasına Rağmen Yeni Personel İstihdam Edilmesi

Bu Karar, Personel Giderlerinin bütçe gelirlerinin yeniden değerleme katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan miktarın yüzde 30’unu aşmasına rağmen yeni personel istihdam edilmesi halinde belediye başkanının sorumluluğuna ilişkindir.

Belediye Başkanına Sosyal DengeTazminatı Ödenip Ödenemeyeceği

Bu Karar, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediye başkanının özlük haklarını düzenleyen 39’ uncu maddesine aykırı olarak sosyal denge yardımı ödenmesi suretiyle kamu zararına sebep olunduğuna ilişkindir.

Belediye Yetkililerinin Gezi Bedelinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi

Bu Karar; belediyede çalışan bazı birim müdürleri, işçiler ve sivil toplum kuruluşu üyelerine düzenlenen gezilere ilişkin konaklama ve yemek giderlerinin belediye bütçesinin “Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri” tertibinden ödenmesi neticesinde kamu...