Yargı Kararları

  • Sıralama

İhale Komisyonlarının Açıklayıcı Bilgi Olarak İstedikleri Yabancı Dildeki Belgelerin Nasıl Sunulacağı

Bu Karar; ihaleye katılan bir şirkete ait iş deneyimi için sunulan belgeye ilişkin olarak istenilen açıklayıcı belgelerin, fotokopi olarak sunulması; ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler tarafından sunulan yabancı dilde...

Belediye Mülkü İçin Kira Bitimi İçin İhtar Öngörülmesinin İhtar Olmaması Halinde Sözleşmeye Etkisi

Bu Karar; mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazın kiralanmasına iliş­kin 01.04.2011 başlangıç tarihli imzalanan sözleşmesinde "Kontrat süresinin sona ermesinden bir ay önce taraflar yazılı ihtarda bulun­madıkça kontrat bir yıl daha uzamış ve yenilen...

Yeni Birim Fiyat

Bu Karar, yapımından vazgeçilen imalatların yerine yapılması öngörülen imalatların yeni birim fiyatlarının tespitinde mevzuatta belirtilen yönteme riayet edilmemesi üzerine verilmiştir.

Yeni Birim Fiyat

Bu Karar, yapımından vazgeçilen imalatların yerine yapılması öngörülen imalatların yeni birim fiyatlarının tespitinde mevzuatta belirtilen yönteme riayet edilmemesi üzerine verilmiştir.

İhalelerde Gecikme Cezası

Bu Karar, yükleniciye mevzuata aykırı olarak süre uzatımı verilerek gecikme cezası kesilmemesi üzerine verilmiştir.

Yükleniciye Gecikme Cezası Kesilmemesi

Bu Karar, yükleniciye mevzuata aykırı olarak süre uzatımı verilerek gecikme cezası kesilmemesi üzerine verilmiştir.

İhalelerde Şikâyet veya İtirazen Şikâyet Başvurularının İhale Sürecine İlişkin ve Sözleşmenin İmzalanmasından Önce Yapılması Gerektiği

Bu Karar; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre, şikâyet veya itirazen şikâyet başvurularının ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem ve eylemlere yönelik olması ve bu başvuruların sözleşmenin imzalanmasından önce yapılması gerektiğine ilişkin...

İş Başlamadan Ödeme Yapılması

Bu Karar, iş henüz başlamadan 1 aylık bedel için hakediş düzenlenerek Yükleniciye ödemede bulunulması ve doğrudan temin yöntemi ile aynı firmadan kiralanan yere, yapılan sözleşme sonrası ödenen miktarın artması üzerine verilmiştir

Doğrudan Temin Yöntemine İlişkin Teklifin Değiştirilmesi Fiilinin Suç Niteliği

Bu Karar, doğrudan temin yöntemi ile yapılan alımda idareye verilen teklif mektubundaki rakamın diğer teklif verenlerin miktarından daha düşük göstermek amacıyla değiştirilmesinin hangi suçu oluşturduğuna ilişkindir.

Doğrudan Teminde Fiyat Farkı

Bu Karar, doğrudan temin yöntemi ile temin edilen muhtelif hizmet alımlarında, fiyat farkı ödenmesi üzerine verilmiştir.