Yargı Kararları

  • Sıralama

Kira Şartnamesine Aykırı Sözleşme Düzenlenmesi

Bu Karar, belediyenin mülkiyetinde olup kiraya verilen sosyal tesis için ihaleye çıkılmadan önce hazırlanan şartnamede, elektrik tüketim giderlerinin kiracı tarafından ödeneceği hükmüne yer verilmesine rağmen, ihaleyi kazanan müstecir ile imzalanan s...

Defterdarlıkla Belediye Arasındaki Kiralamaya Aykırı Davranılması

Bu Karar; projesi kapsamında yer alan ticari ünite ve tesislerin işletilmesi ihalesi kapsamındaki vaziyet planında büfelerin şemsiye ve şezlong alanının olmamasına rağmen özel bir şirket tarafından işletilmesi neticesinde Belediye ile Defterdarlık ar...

Poz Eksiltmeye Rağmen İhale Maliyetinin Artması

Bu karar; ekonomik maliyet düşürmek için yolun bazı kısımları için hasır çelik döşenmesi imalatından vazgeçildiği halde düşmesi amaçlanan birim fiyatın artması sonucu verilmiştir.

Süresinde Temin Edilmeyen Mallar İçin Cezai Müeyyide Uygulaması

Bu Karar; Belediye Hizmet Araçlarında Kullanılmak Üzere Akaryakıt Ürünleri Satın Alımı işinde belediye tarafından farklı tarihlerde talep edilen fakat yüklenici tarafından süresinde temin edilmeyen akaryakıtlar için sözleşmede öngörülen cezai müeyyid...

İhale Konusu Malların Eksik Olarak Teslim Alınması

Bu Karar; malların alınması daha sonra ise söz konusu alım için ihale yapılması ve ihale konusu malların eksik olarak teslim alınmasına rağmen tam olarak teslim alınmış gibi muayene kabul komisyon raporu oluşturulması ve yükleniciye ödemenin eksiksiz...

Yüklenici Tarafından Ödenmesi Gereken Bedelin Belediye Tarafından Ödenmesi

Bu Karar; yapım işine ilişkin olarak yüklenici tarafından ödenmesi gereken deney ücretinin Belediye tarafından ödenmesi sonu verilmiştir.

Kira Sözleşmesi Bitmesine Rağmen Taşınmazın İdareye Teslim Edilmemesinde Kira Tutarı

Bu Karar; kira sözleşmesinin süre bitimi itibarıyla sona erdiği ve sözleşmede yer alan idareye teslim edilmeksizin geçen her gün için cari yıl kira bedelinin %1 'i oranında ceza uygulanacağına ilişkin hükmün geçerli olduğu gözetilerek hesaplanmasına...

Kiraya Verilen Gayrimenkulün Abonelik Tüketim Bedellerinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi ve Alt Kira Sözleşmesi Yapılması

Bu Karar; belediyenin kiraya verilen gayrimenkulün elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet abonelik tüketim bedellerinin belediye bütçesinden ödenmesi sonucu oluşan kamu zararına ilişkindir.

Mahalli İdareler Personel Şirketleri Kar Oranının Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Maliyetler

Bu Karar; mahalli idare şirketi kadrosuna geçirilen işçilere dair gerçekleştirilen hakediş ödemelerinde; toplu iş sözleşmesine göre ödenen tutarlara ilişkin olarak sözleşme giderleri ile genel giderlerin hesaplanması ve şirkete ödenen kar payı hesabı...

İş Artışından Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması ile Fiyat Farkı Hesaplamasında Yemek Bedeli İstisna Tutarının Dikkate Alınmaması

Bu Karar; taşeron sözleşmesinde iş artışı tutarından sözleşme damga vergisi kesilmemesi ve fiyat farkı hesaplamasında yemek bedeli istisna tutarının dikkate alınmaması sonucu oluşan kamu zararına ilişkindir.