Yargı Kararları

  • Sıralama

Belediye Hizmet Binası Yapımında Dış Cepheye Kaplanan GRC Panellerin Kutu Profillerinin Eksik Yapılması

Bu karar; Belediye hizmet binası yapım işine ilişkin metrajların incelenmesinde; dış cepheye kaplanan güneş kırıcı GRC panellerin arkalarına yapılması gereken kutu profillerin eksik yapıldığı, eksik kalan bu kutu profil imalatı için imalat kaleminden...

İhaleye Teklif Verenin İhaleye Fesat Karıştırma Suçuna Dahil Olup Olamayacağı

Bu karar; ihale sürecinde görevli kişiler tarafından işlenebilen ihaleye fesat karıştırma suçunun ihaleye teklif verenler tarafından da işlenip işlenemeyeceğine ilişkindir.

Kesin Teminatın Güncellenmeden Gelir Kaydedilmesi ve Fiyat Farkı Ödemelerinden Ek Kesin Teminatın Alınmaması

Bu karar; belediyenin "Hizmet Binası Temizliği ile Çöp Toplama İşi” nin feshedilmesi üzerine, kesin teminatın güncellenmeden gelir kaydedilmesi ile iş’te ödenen fiyat farklarından ek kesin teminatın alınmaması nedenleriyle kamu zararının oluşup oluşm...

Yeni Birim Fiyatların Hatalı Tespiti

Bu karar; Büyükşehir Belediyesi tarafından Limited Şirketi ortak girişimi yüklenimindeki Park Yapım İşinde sonradan eklenen moloz nakli imalatına ait yeni birim fiyatın hatalı tespit edilmesi sonucu yapılan ödemelerin kkamu zararı oluşup oluşturmayac...

Mesleki Kontrollük Ücretinin Teknik Şartnameye Aykırı Olarak Belediye Bütçesinden Ödenmesi

Bu karar; Büyükşehir Belediyesi tarafından, yüklenici sorumluluğunda bulunan mesleki kontrollük ücretinin Özel Teknik Şartnameye aykırı olarak belediye bütçesinden ödenmesinin kamu zararına neden olup olmayacağına ilişkindir.

Kira Sözleşmesi Süresinin Bitiminden Sonra Kiracının Fuzuli Şagil Durumuna Düşüp Düşmeyeceği

Bu karar; 2886 sayılı Kanuna göre yapılan kira sözleşmelerinin uzatılmasına dair sözleşmelerdeki sürenin bitimi sonrasında, kiracıların fuzuli şagil durumuna düşüp düşmeyeceğine ilişkindir.

İdare Personelinin Yapabileceği İş İçin İhale Yoluyla Mali Danışmanlık ve Dış denetim Hizmeti Alınması

Bu karar; idare personelinin yapabileceği iş için ihale yoluyla mali danışmanlık ve dış denetim hizmeti alınması suretiyle kamu zararının oluşup oluşmadığına ilişkindir.

Belediye Taşınmazları Üzerinde İşgalci Olarak Faaliyetlerini Sürdüren Şirketten Ecrimisil Bedelinin Tahakkuk Ettirilmemesi

Bu karar; belediye taşınmazları üzerinde işgalci olarak faaliyetlerini sürdüren işletme için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre tahakkuk ettirilmesi gereken ecrimisil bedelinin tahakkuk ettirilmemesi sonucunda, tazmin edilip edilmeyeceğine ilişk...

Belediye Meclis Kararı Alınmasının Arsa Payı Karşılığı Yapım İhalesine Etkisi

Bu karar; belediye ile yüklenici firma arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin geriye etkili feshinin sonuçlarının, ihaleye çıkamadan önce belediye meclis kararı alınıp alınmadığına göre değişebileceğine ilişkindir.

Kira Şartnamesine Aykırı Sözleşme Düzenlenmesi

Bu Karar, belediyenin mülkiyetinde olup kiraya verilen sosyal tesis için ihaleye çıkılmadan önce hazırlanan şartnamede, elektrik tüketim giderlerinin kiracı tarafından ödeneceği hükmüne yer verilmesine rağmen, ihaleyi kazanan müstecir ile imzalanan s...