Yargı Kararları

  • Sıralama

İş Artış Bedeli Üzerinden Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması

Bu karar; belediye tarafından ihale edilen işin, %20 oranında iş artışı yapıldığı halde iş artış bedeli üzerinden damga vergisi kesintisi yapılmamasının kamu zararı oluşturup oluşturmadığına ilişkindir.

Şoförlü Araç Kiralama Bedellerinin Geçici Görev Yolluğu Kapsamında Ödenip Ödenemeyeceği

Bu karar; şoförlü araç kiralama bedellerinin geçici görev yolluğu kapsamında ödenip ödenemeyeceğine ilişkindir.

Belediye Faaliyetleri ile İlgili Olarak Haber Niteliğindeki Yayınlar İçin İlan Ücreti Ödenmesi

Bu karar; Belediye faaliyetleri ile ilgili olarak ulusal ve yerel gazetelerde yer verilen haber niteliğindeki yayınlar için ilan ücreti ödenmesi sonucu kamu zararına neden olunduğuna ilişkindir.

Belediyenin Dernek ile İmzaladığı Kira Sözleşmesine Göre Tahsilat Yapmaması

Bu karar; büyükşehir belediyesi ile dernek arasında imzalanan ana sözleşme ve bu sözleşmeye dayalı ek sözleşmede yer alan kira bedeline ilişkin olarak herhangi bir tahsilat yapılmaması hususuna ilişkindir.

Yapım İşine İlişkin Hakedişlerin Ödenmesi Sırasında Gelir Vergisi Kesintisinin Yapılmaması

Bu Karar; belediye tarafından ihale edilen “Beton Kilitli Parke, Bordür, Kum (Elenmesi Gerekmeyen İnce Agrega ) ve Tek Katlı Sathi Kaplama Yapılması” işinde; iş yıllara yaygın hale geldiği halde, yapım işine ilişkin hakedişlerin ödenmesi sırasında ge...

İstisna Kapsamında Olmasına Rağmen Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödenmesi

Bu Karar; Belediye adına kayıt ve tescil edilen bazı iş makinelerinin197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun istisnasına ilişkindir.

Personel Alımı Gideri Oranı Aşılarak Geçici İşçi Alımı

Bu Karar; Belediyenin gerçekleşen bütçe gelirlerinin yeniden değerleme katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan miktarın yüzde otuzunu aştığı ve bu tarihten sonra geçici işçi istihdam edilmesinin kamu zararı oluşturup oluşturmadığına ilişkindir.

Basın Mensuplarına Hediye Edilmek Üzere Alınan Powerbank, USB ve Akıllı Bileklik Bedellerinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi

Bu karar; basın mensuplarına hediye edilmek üzere alınan powerbank, USB ve akıllı bileklik bedellerinin Temsil, Tanıtma ve Ağırlama Giderleri kapsamında belediye bütçesinden ödenmesinin kamu zararı olup olmadığına ilişkindir.

Mahalli İdare Seçimlerinde Aday Olan Mevcut Belediye Başkanının Seçim Reklamı ve Tanıtım Giderlerini Belediye Bütçesinden Karşılanması

Bu karar; Mahalli İdare Seçimlerinde aday olan mevcut Belediye Başkanının seçim reklamı ve tanıtım giderlerinin Belediye bütçesinden karşılanması ve ayrıca seçim değerlendirmesine yönelik 500 adet dergi satın alınmasının kamu zararı oluşturup oluştur...

Belediye Bütçesinden Derneklere Maddi Yardım Yapılması

Bu karar; belediye bütçesinden derneklere maddi yardım yapılmasının mümkün olup olmadığına ilişkindir.