Yargı Kararları

  • Sıralama

Belediye Sınırları İçinden Geçen Devlet ve İl Yolları İle İlgili Araç Park Yerlerinin Belirlenmesinde Görüş Alınması

Bu Karar; belediye sınırları içinden geçen devlet ve il yolları ile ilgili araç park yerlerinin belirlenmesine ilişkindir.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefette Anılan Kanuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği

Bu Kazar; kentsel sit alanı içerisindeki taşınmazın bulunduğu yerde yapılan ihlalin hangi hükümler çerçevesinde cezalandırılacağına ilişkindir.

Maaş Haczi Talimatını Uygulamama Eyleminin Niteliği

Bu Karar, memur sayılmayan kişinin icra müdürlüğünce gönderilen maaş haczi talimatını uygulamama biçimindeki eyleminin niteliğine ilişkindir.

Sandık Kurulu Üyelerinin Yeme İçme İhtiyaçlarının Belediyece Karşılanması

Bu Karar, seçim sandık kurullarında görevlendirilenlerin yeme-içme ihtiyaçlarının belediye bütçesinden karşılanması üzerine verilmiştir.

Mutlak Koruma Alanı İçerisinde Ocak Açılması

Bu Karar; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği uyarınca mutlak koruma alanı içinde kalan Eğirdir Gölü'nde ariyet ocağı açılması hususunda idari para cezası verilmesine ilişkindir.

Denetim Yetkisi Bulunmayan Jandarmalar Tarafından Düzenlenen Tutanağa Dayanılarak İdari Para Cezası Verilmesi

Bu Karar, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca Jandarma Genel Komutanlığına yapılan bir yetki devri bulunmadığından, denetim yetkisi bulunmayan kurumda görevli jandarmalar tarafından düzenlenen tutanağa dayanılarak idari para cezası verilip verilemeyece...

Jandarmanın Çevre Kanunu Gereğince Yetkili Olup Olmadığı

Bu Karar, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca Jandarma Genel Komutanlığına yapılan bir yetki devri bulunmadığından, denetim yetkisi bulunmayan kurumda görevli jandarmalar tarafından düzenlenen tutanağa dayanılarak idari para cezası verilmesinde hukuka...

Bölge Adliye Mahkemelerinin Temyize Kapalı Kararları

Bölge Adliye Mahkemelerinin çekişmesiz yargı işlerinde verdiği kararlar hakkında temyiz yoluna başvurulamaz.

Yapılacak Fabrika Öncesi Çevresel Etki Değerlendirmesinin Yapılacağı Hakkında

ÇED sürecine tabi tutulan bir projenin gerçekleştirileceği alanda, öncelikle, varsa çevre düzeni planı ve bu plana uygun olarak yapılmış nazım ve uygulama imar planlarının bulunmasının gerektiği hakkında

Seçim Günü, Oy Verme Süresi Sona Erdikten Sonra Umuma Açık İşyerinde İçki İçilmesinin İçki Yasağına Aykırı Suç Oluşturup Oluşturmayacağı

Seçim günü, oy verme süresi saat 17:00'de sona erdikten sonra umuma açık işyerinde içki içtiği tespit edilen sanığın yasal unsurları oluşmayan içki yasağına aykırı hareket suçundan beraatine karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir.