Yargıtay

  • Sıralama

Haksız İşgal Tazminatının (Ecrimisil) Miktarının Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Unsurlar

Bu Karar; haksız işgal tazminatının (ecrimisil) miktarının belirlenmesinde dikkate alınacak unsurlara ilişkindir.

Su Abonelik İşlemlerinde Talep Edilen Altyapı Hizmetlerine Katılım Payı Muafiyeti

Bu Karar; toplu konut alanında bulunan taşınmazın, su abonelik işlemlerinde kanal katılım ve şebeke hissesi bedelinin ödenmesinin talep edilmesi ve altyapı hizmetlerine katılım payından muaf olup olmamasına ilişkindir.