Yeterlik Şartları

  • Sıralama

İhaleyi Kazanan Ortak Girişimden İstenecek Belgeler Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizce yapılan yapım işi ihalesine ortak girişim olarak giren şirketlerin sözleşmeye davet edilmiş olup, 4734 sayılı Kamu İhale...

Kat Karşılığı İşlerde İş Deneyim Belgesi Hk.

Hocam Merhabalar, İlçemizde yap satla uğraşan bir vatandaşımız kurulmuş olan şirketin %50 hissesine sahip olup, yaptırmış olduğu konuta iskan almıştır. Sonradan şirketle ortaklığını bitirmiş olup kurumumuzdan o yılda yapmış olduğu konut için %50 orta...

Şirket Adına İhalelere Girmeye Yetkili Olanlar Hk.

Hocam; Belediye ihalesine x bir Şirket katılım sağlamak istemektedir. Yetkilisi katılım sağlamayacağı için vekaleten katılım sağlamak istenilmektedir. Bu durumda; 1- Şirket adına vekalet verilecek kişinin şirket bünyesinde görevli olması gerekli mid...

Vergi ve Sigorta Borcu Hk.

09.09.2021 tarihinde açık ihale ile yaptığımız halı saha, basket ve voleybol sahası ihalesinin sözleşmesinin yapılacağı gerekli evraklar içinde sosyal sigortalar kurumu borcu yoktur yazısı konmamış, ayrıca vergi dairesinden de sözleşme son günü olan...

Doğrudan Temin Kapsamındaki Yapım İşlerinde İş Deneyim Belgesi Hk.

İyi günler; Doğrudan temin limiti doğrultusunda yapım işi yaptırılmıştır. Farklı zamanlarda yapılan birden fazla işin, iş deneyim belgeleri tek bir belgede toplanabilir mi? Ya da bu işlerin iş deneyim belgelerinin tutarları toplanarak toplam tutar ka...

Mezuniyet Belgesinin İş Deneyim Belgesi Olarak Kabulü Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizce yapılan yapım işi ihalesine katılan şirket yetkilisi hem EKAP'ta kayıtlı olmayan İş Deneyim Belgesinin bilgilerini yazmış...

İhalelerde Vergi Borcu Şartı Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. İhale işlemlerinde kullanılmak üzere, Motorlu Taşıt vergisi, G. Stopaj Vergi borcu olarak 5.000 üstünde bulunmaktadır. 4734 sayılı Kamu...

Şirket Ortağına Ait İş Deneyim Belgesi Hk.

Sayın Hocam Merhaba,İhale Mevzuatı teklif değerlendirme aşaması ile ilgili bir sorumuz olacaktır. A Limited Şirketi 22.02.2021 tarihinde kurulmuştur. Ahmet %51, Mehmet %49 hisseye sahiptir. Şirket 11.05.2021 tarihindeki ihaleye katılım sağlamıştır. %...

İş Deneyim Belgesi Olarak Kabul Edilen Mezuniyet Belgesinin EKAP Üzerinden Sorgulanması Hk.

Merhabalar, e-İhale sürecinde Yeterlilik Belgesi olarak kabul edilen Mezuniyet (Diploma) Belgesinin yeterlilik tablosunda, üniversite bilgileri, mezuniyet tarih ve diploma no bilgileri yazılmış fakat bölüm bilgileri (hangi bölümden mezun olduğu) yazı...

Ticaret Sicili Gazetesi Hk.

Merhaba Hocam, Yapım ihalesine giren ve üstünde kalan istekli şahsın ihale dosyasında ticaret sicil gazetesi çıkmadı. Fakat oda sicil kayıt-faaliyet belgesinde ticaret sicil numarası yazıyor. Bu kişiyi eleyecek miyiz? Yoksa ihaleye ona verecek miyi?...