Yeterlik Şartları

  • Sıralama

Ticaret Sicili Gazetesi Hk.

Merhaba Hocam, Yapım ihalesine giren ve üstünde kalan istekli şahsın ihale dosyasında ticaret sicil gazetesi çıkmadı. Fakat oda sicil kayıt-faaliyet belgesinde ticaret sicil numarası yazıyor. Bu kişiyi eleyecek miyiz? Yoksa ihaleye ona verecek miyi?...

Yapım İşinde Bilançonun Sunulması Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizce yapılan yapım işi ihalenin idari şartnamesinde isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu ve...

Yapım İşine Belediye Şirketinin Girmesi ve İş Deneyim Belgesi Hk.

Öncelikle katkılarınızdan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Kurumumuzun projesini hazırlattığı mesire alanı ile ilgili ihale hazırlığı yapmaktayız. Proje değeri ........ TL olan ihaleye (4734 sayılı Kanuna göre) belediyemizin şirketinin de katılabilme...

Vergi Borcu Olan İstekli Hakkında Yapılacak İşlem Hk.

İyi çalışmalar. Belediyemiz tarafından yapılan ihaleye tek bir firma katıldı, firmanın eksik evrakı bulunmamakta, vermiş olduğu teklif ekonomik açıdan uygun görülmüştür. Sözleşmeye davet edilen bu firmanın ihale tarihi itibariyle 6.500,00 TL vergi bo...

Gerçek Kişi İstekliden Oda Kayıt Belgesi İstenmesi Hk.

Hayırlı Cumalar, Belediyemizin yapmış olduğu yapım işi ihalesine katılan gerçek kişi mühendislik diploması ile katılım sağlamıştır. Ancak ihale dosyasında oda kayıt belgesi ve sicil gazetesi bulunmamaktadır. Bu belgelerin kamu ihale kanununa göre iha...

Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu

Hocam, bir firma ile sözleşme aşamasındayız. 4734 sayılı Kanun 10. Maddesine istinaden istediğimiz SGK borcu yoktur yazısında sigorta primi aslı ve işsizlik pirim aslı borcu toplamı 23.776,00 TL’dir. Normalde sözleşme imzalamadan devre dışı bırakılır...

İş Deneyim Belgesinin EKAP Üzerinden Düzenlenmiş Olma Şartı Hk.

Sn. Hocam Belediye Başkanlığımızca yapılan yapım işi ihalesine isteklilerden biri 02.04.2010 tarihli iş deneyim belgesi sunmuştur. Bu İş deneyim belgesi EKAP'a kayıtlı değildir. Bu belge 31/08/2010 tarihinden önce olduğu için EKAP'a kayıt zorunluluğu...

Alt Yüklenici İş Deneyim Belgesi

İdaremize ait yapım işini yapacak olan yüklenici firma İdaremizin iznini alarak alt yüklenici ile işin 600.00,00 TL lik kısmı üzerinden sözleşme imzalamıştır. İşin bitiminde Alt Yüklenici iş deneyim belgesi almaya geldiğinde evraklarını tam olduğu an...

Park Yapımında Benzer İş Deneyimi

Merhabalar Hocam ;Park yapımı işi ihalemizde Avııı Grub.Saha işleri ait Benzer iş deneyimi istemiş bulunmaktayız.İstekliler tarafında sunulan bir iş deneyimi belgesinin içeriği Açık betonarme alan üzerine ;ısı ve su yalıtımı ,endüstriyel geçirimsiz s...

İhale Yasakları

Sayın hocam: 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesi - 4734 Sayılı Kanunun 11. Maddesi ve 5393 Belediye Kanununun 28. Maddeleri Biz yukarıda yazılı olan Kanunlarla ilgili ihaleleri yaparken hangi kanuna uyarak ihale yapmamız gerekir? Saygılar