YSK Kararları

  • Sıralama

Partisinden İstifa Eden Belediye Meclis Üyesinin Üyeliğinin Düşmesi halinde Yedek Üyenin Nasıl Belirleneceği

Bu karar; seçildiği partiden istifa eden bir meclis üyesinin üyeliğinin boşalması halinde, yedekten çağrılmanın nasıl yapılacağına ilişkindir.

Yeni Kurulan Yerlerde İhtiyar Meclisi veya Heyeti Üyeliği Seçimlerinin Yapılması

Bu karar; yeni kurulan köy ve mahalle muhtarları ile ihtiyar meclisi ve heyeti üyeliğinin seçimlerinin ne zaman yapılacağına ilişkindir.

Mahalli İdareler Ara Seçimlerinde Görev Alacak Kişilerle İlgili Gündelikler

Bu karar; ara seçim niteliği taşıyan seçimlerde görev alacak kişilerle ilgili gündeliklere ilişkindir.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliklerinde Boşalma Olmasında Meclise Hangi Sıraya Göre Meclis Üyesi Geleceği

Bu karar; Büyükşehir Belediyeleri Meclisi üyeliklerinde meydana gelen boşalmanın aynı partiden gelecek meclis üyeleri ile mi yoksa buna dikkat edilmeden seçilme sırasına göre mi doldurulacağı hususuna ilişkindir.

Belediye İken Köye dönüştürülen, Sonra Yargı Kararı İle Tekrar Köye Tüzel Kişiliğine Kavuşan Yerlerde Seçimlerin Ne Zaman Yapılacağı

Bu karar; 6360 sayılı Kanun'un "belediyelerin tüzel kişiliklerinin ilk mahalli idareler genel seçiminden itibaren geçerli olmak üzere kaldırılarak köye dönüştürülmesi" hükmü gereğince belediyenin tüzel kişiliğinin kaldırılarak köye dönüştürülmesi üze...

Yeni Kurulan Mahallelerde Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti Seçimi

Bu karar; yeni kurulan mahallelerde muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçiminin yapılıp yapılamayacağı hususuna ilişkindir.

Belediye Meclis Üyesinin Aynı Zamanda Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Olması

Bu karar; Belediye Meclis Üyesinin aynı zamanda Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi olduğu gerekçesiyle, bu durumun belediye meclis üyeliği adaylık şartlarına uygun olup olmadığı hususuna ilişkindir.

Büyükşehir Belediye Meclisi Yedek Üyeliklerinin Nasıl Belirleneceği ve Boşalma Halinde Yedek Üyelerin Nasıl Çağrılacağı

Bu karar; Belediye Meclisi dışında kalan belediye meclis üyeliklerinde oluşan boşalmanın nasıl doldurulacağı hususuna ilişkindir.

YSK'nin İznine Tabi Olan Bilgi ve Belgelerin Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Talebi

Bu karar; Yüksek Seçim Kurulunun iznine tabi olan bilgi ve belgelerin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi üzerine yapılacak işlemlere ilişkindir.

Köy ve Mahalle Muhtarları ile İhtiyar Meclisi ve Heyeti Üyelerinin Seçimi

Bu karar; köy ve mahalle muhtarları ile ihtiyar meclisi ve heyeti üyelerinin, seçim sistemini, usulünü, dönem ve zamanlarına ait esaslarla, aday olabilme ve seçilme ilkelerine ait hükümlere ilişkindir.