YSK Kararları

  • Sıralama

İstifa Suretiyle Boşalan Aday Listesinin Doldurulması

Bu Karar, siyasi partilerin belediye meclisi aday listeleri ile ilgili olarak; istifa suretiyle boşalan listeye, alt sırada yer alan adayın yazılabilmesi, istifa ile boşalan daha üst sıralarda ki boş bir sıraya ilk listede daha alt sıralarda yer alıp...

Seçmen Sayısının Dokuz (9) Olduğunun Tespit Edildiği, Adı Geçen Köyde Muhtarlık Seçiminin Yapılıp Yapılamayacağı

Bu Karar, seçmen sayısının dokuz (9) olduğu tespit edilen köyde muhtarlık seçiminin yapılıp yapılamayacağına ilişkindir.

1 Seçmen Olan Mahallede Muhtar ve İhtiyar Heyeti Seçimleri

Bu Karar, seçmen kütükleri kesinleştikten sonra mahallede seçilme yeterliliğine sahip dokuz (9) seçmenden az kişi bulunduğu takdirde mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinin yapılamayacağına ve bu mahallede sandık kurulu oluşturulama...

2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Kanunen Yasak Olan Konular

Bu Karar, seçimin ve seçim propagandasının başlangıç tarihlerinden itibaren propagandaya ilişkin kanunen yasak olan konular hakkındadır.

2019 Mahalli İdareler Seçim Takvimi

Bu Karar, mahalli idareler seçimlerinin, seçim kanunlarına uygun olarak yapılmasını teminen, 2972 sayılı Kanun ve bu Kanunun 36. maddesinin atıfta bulunduğu 298, 2820 ve 2839 sayılı Kanunlar esas alınmak suretiyle hazırlanan seçim takviminin kararlaş...

Mülki İdari Birimleri, Belediye ve Köylerdeki Birim ve Sınır Değişikliklerinin Mahalli İdareler Seçimlerine Etkisi

Bu Karar, seçimin başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren oy verme günü olan 31 Mart 2019 tarihine kadar, 5393 sayılı Kanun ve Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme ile Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkında Yönetmeliğe dayanıla...

Görme Engellilerin Oy Kullanması

Bu Karar, Engelsiz Erişim Derneği tarafından Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilen; 11/12/2018 tarihli 21 sayılı yazıda; görme engelli seçmenlerin 16/04/2017 ve 24/06/2018 tarihlerinde yapılan genel seçimlerde erişebilir oy pusulası şablonları...

Mahalli İdareler Seçimlerinde Aday Adayı Olacak İlçe Seçim Kurulu Siyasi Parti Üyelerinin İstifa Edip Etmeyeceği

Bu Karar; ilçe seçim kurullarında görev alan siyasi partili üyelerin, 2839 sayılı Kanunun 18. maddesinde belirtilen; adaylık için görevden çekilmesi gerekenler arasında bulunmadığından, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri...

Muhtar Olacakların Görevlerinden İstifa Edip Etmeyeceği

Bu Karar, muhtarlık seçimlerinde adaylık söz konusu olmadığı için seçimlerde muhtar olacakların görevlerinden istifa etmeleri gerekmediğine, ancak muhtarlık dışında yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olacak güvenlik korucularının istif...

Yerel Seçimlerde Aday Olabilmek İçin Çekilme veya Görevden Ayrılma Tarihleri

Bu Karar, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde, aday olabilmek için kanun gereği çekilmesi veya görevlerinden ayrılması gerekenlerin çekilme veya görevlerinden ayrılma isteğinde bulunma tarihlerinin belirlenmesi amacına...