Yüksek Fen Kurulu Kararları

  • Sıralama

İnşaat Yapım İşinde Kazı Naklinin Sözleşme Bedeline Dahil Olup Olmadığı

Bu Görüş; sözleşme kapsamında olan taş duvar imalatı için yapılan kazı naklinin sözleşme bedeline dahil olup olmadığı hususuna ilişkindir.

Süre Uzatımı Verilen İnşaat İşinde Uzatılan Sürede Fiyat Farkı Hesaplanıp Hesaplanamayacağı

Bu Görüş; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun geçici 4 üncü maddesine istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 23.07.2019 tarih ve 244823 sayılı yazısına istinaden 448 gün süre uzatımı verildiği, uzatılan sürede fiyat farkı hesaplanıp hesap...

Yapılan Hak Edişlerde Fiyat Farkı Hesaplanmaması Nedeniyle Geriye Dönük Fiyat Farkı Hesabı

Bu Görüş; söz konusu yapım işinde, işe ait Sözleşme'nin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14. maddesi gereğince, yapılan hak edişlerde fiyat farkı hesaplanmadığı, ancak yüklenicinin Kamu İhale Kurumu tarafından 08.08.2019 tarih...

Kısa Süreli Uzatılan İşte, Hakedişleri İtiraz Etmeden İmzalayan Müteahhidin Fiyat Farkı Talebi

Bu Görüş; yapım işinde, ihaleye esas projede yapılan değişiklikler nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılmasına rağmen düzenlenen hak edişlerde yüklenicinin fiyat farkı talebinde bulunmayan ve hak edişlerin itirazı kayı...

Lojman Binalarında Bulunan Ebeveyn Banyolarındaki Duşa Kabin İmalatlarının Sözleşme Bedeline Dâhil Olup Olmadığı

Bu Görüş; lojman binalarında bulunan ebeveyn banyolarındaki duşa kabin imalatlarının sözleşme bedeline dâhil olup olmadığı konusunda, idaresi ile yüklenici arasında anlaşmazlık oluşmasına ilişkindir.

Devam Eden İşin Yapımında İhtiyaç Duyulan ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Bulunmayan Malzemenin İmalatının Birim Fiyatı

Bu Görüş; işin devamı sırasında yapımına ihtiyaç duyulan ve işe ait birim fiyat teklif cetvelinde bulunmayan “Çapı 400 mm, PE 100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi” imalatının birim fiyatı ile ilgili olarak...

İşin Sözleşmede Belirtilen Sürede Bitirilmemesi ve Teknik Personel Bulundurmaması Nedeniyle Kesilen Ceza

Bu Görüş; halı saha yapımı işinin sözleşmede belirtilen sürede bitirilmemesi ve iş programına göre işin başında teknik personel bulundurulmaması nedeniyle kesilen cezaların miktarına yüklenicinin itiraz etmesi nedeniyle yaşanan anlaşmazlık konusuna i...

Yapımı Devam Ederken Projesinde Değişiklik Yapılan İşte Fiyat Farkının Hesaplanması

Bu Görüş; fiyat farkının hesaplanacağı ancak fiyat farkı hesabında sabit katsayılar ile endekslerin belirlenmediği, işin devamı sırasında projede yapılan değişiklikler ile betonarme olan pazar alanı kolonlarının çeliğe dönüştürüldüğü ve spor alanı bö...

Teminat Süresi 24 Ay Olarak Belirlenen Yapım İşinde Kesin Kabul Süresi İçin Bekleme Süresi

Bu Görüş; işe ait sözleşmede teminat süresinin 24 ay olarak belirlendiği, kesin kabul işleminin yapılabilmesi için geçici kabul itibar tarihinden sonra 24 ay beklenilmesi zorunluluğunun olup olmadığı hususuna ilişkindir.

Yapımı Devam Eden İnşaatın Birim Fiyatında Bulunmayan İmalatların Hakedişe Dahil Edilip Edilmeyeceği

Bu Görüş, ihale edilerek sözleşmeye bağlanan yapım işinde İdaresince gerekli görülerek yaptırılmasına karar verilen ve birim fiyat teklif cetvelinde bulunmayan "Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerin...