Yüksek Fen Kurulu Kararları

  • Sıralama

Yaklaşık Maliyetin Düşük Kalmasına İlişkin Değerlendirme

Bu karar, yaklaşık maliyetin yıl içerisinde piyasa fiyatlarının altında kalması nedeniyle, yapım ihalelerinde yaşanan sorunlar konusunda önlem alınmasına ilişkindir.

Sözleşme ve Mimari Avan Projenin Farklı Hükümler İhtiva Etmesi

Bu görüş, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan işte; konutlarda dış cephe imalatı olarak, mahal listelerinde “mantolama ile ısı izolasyonu yapılacaktır.” ibaresinin bulunmasına karşın, ihale dokümanı mimari avan projesinde belirtilen tret...

İş Programına Göre İşin Başında Bulundurulması Gerekli Teknik Personelin Bildirim Belgelerinin En Geç Verilmesi

Bu görüş, yükleniciye sözleşmede ön görülen teknik personelin geç bildirilmesi nedeniyle ceza kesilmesi üzerine verilmiştir.

Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım İşinde, Çevre İhata ve İstinat Duvarlarının İlave İş Artışı Olup Olmadığı

Bu görüş, sözleşme eki vaziyet planında yapılması belirtilen ihata duvarlarının, fen ve sanat kurallarına uygun asgari yapım şartları dahilinde, idarece verilecek (betonarme demiri ile donatılarak düzenlenmiş) detaylara göre betonarme olarak imal edi...

İnşaatta Engelli Asansörü Yapımının Sözleşme Bedeline Dâhil Olup Olmadığı ve Bu İmalatın Yapımı İçin Süre Uzatımı Verilmesinin Gerekip Gerekmediği

Bu görüş, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre ihale edilerek, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan ve yapı denetimi müşavir firma tarafından yürütülen yapım işinin devamı sırasında, asansör imalatları yapımının ilave imalat olarak değerlen...

İşin Bitim Tarihinin Süre Uzatımı Verilmek Suretiyle Uzatılması Halinde Fiyat Farkı Uygulaması

Bu görüş, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre ihale edilerek iş yerinin yükleniciye geç teslim edilmesinden dolayı meydana gelen iş artışı sonucu yükleniciye süre uzatımı verilmesi karşısında fiyat farkı uygulamasının nasıl yapılacağına ilişkindir.

Yapım İşinde Ocak Yerinin Değiştirilmesinin Zorunlu Olduğu Durumlarda Fiyat Farkı

Bu görüş, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre ihale edilerek birim fiyat sözleşmeye bağlanan yapım işinin devamı sırasında, kullanılacak çakıl filtre imalatı için gerekli olan malzemenin, ihale aşamasında tespit edilen ocaktan başka ocak sahasından al...

Proje Değişikliğine Gidilen Götürü Bedel İşte İmalat Birim Fiyatları

Bu görüş, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre ihale edilerek, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinin yürütülmesi sırasında, teknik zorunluluklar nedeni ile proje değişikliğine gidilmesi halinde değişen imalatlara ait birim fiyat...

Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım İşinde Kazı Hafriyatının Daha Yakın Bir Yere Nakledilmesi

Bu görüş, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinin yürütülmesi sırasında, kazı hafriyatının ihale dokümanında belirtilen alan dışında daha yakın bir yere nakledilmesi ve nakliye b...

Elektrik Tesisatı Uygulama Projesinde Yer Alan Ancak, Yapımından Vazgeçilen Enerji Nakil Hattı İmalat Bedelleri

Bu görüş, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre ihale edilerek, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinin yürütülmesi sırasında, elektrik tesisatı uygulama projesinde yer alan ancak, yapımından vazgeçilen O.G enerji nakil hattı ve tr...