Yüksek Öğretim

  • Sıralama

Çağ Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Çağ Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Antalya AKEV Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Antalya AKEV Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Bingöl Üniversitesi Arı ve Doğal Ürünler AR-GE ve ÜR-GE Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Bingöl Üniversitesi Arı ve Doğal Ürünler AR-GE ve ÜR-GE Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına ve faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Biruni Üniversitesine bağlı fakülteler ve meslek yüksekokulunda yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Adıyaman Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Adıyaman Üniversitesine bağlı enstitülerde örgün eğitim veya uzaktan...

Iğdır Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğik, Iğdır Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin (NESİM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Nişantaşı Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarındaki kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Nişantaşı Üniversitesindeki örgün ve uzaktan öğretim ile s...

Ostim Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Ostim Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Ostim Teknik Üniversitesinde yürütülen ve lisans temeline dayalı yüksek lisan...

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının görevlerini ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.