Kıdem Tazminatı, Ücret Alacağı ve Yılllk İzin Ücreti Alacakları İçin Açılacak Davaların Nitaliği

  • Mevzuat Tarihi10.09.2019
  • KurumYargıtay

Özet: Kıdem tazminatı, ücret alacağı ve yılllk izin ücreti alacakları bakımından belirsiz alacak davası açılamayacağı, fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil ücreti yönünden ise, davacının belirsiz alacak davası açtığı gözetilerek dava tarihinden itibaren faiz uygulanması gerektiği, iş müfettişi tarafindan düzenlenen teftiş raporunun tamamının dosyada bulunması gerektiği, teftiş raporu ile ispatlanan dönem dışındaki dönemlere ilişkin fazla çalışma iddiasının ise tanık anlatımları ile ispat edilebilmesinin mümkün olduğu fakat tanık gösteren tarafın, tanık dinletmek istediği vakıayı ve dinlenilmesi istenen tanıkların adı ve soyadı ile tebliğe elverişli adreslerini içeren listeyi mahkemeye sunması ve verilen listede gösterilmemiş olan kimselerin tanık olarak dinlenemeyeceği ve ikinci bir liste verilemeyeceği gözetilmelidir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

İş Kanunu (4857)


Yorumlar