Kiraya Verilen Taşınmazların Kira Alacaklarının Zamanaşımı Tespiti

  • Mevzuat Tarihi17.03.2020
  • KurumSayıştay

Bu Karar; kiraya verilen çeşitli taşınmazların kira bedellerinin tahsil edilmemesi sonucu oluşan kamu zararın ile ilgili olarak kaç yıl öncesinde Belediye kira gelirlerini tarh, tahakkuk ve takiple görevli ve yetkili olup kira gelirlerini zamanaşımına uğratan diğer sorumluların da savunmalarının alınmasını ve söz konusu kira alacaklarından zamanaşımına uğramayanların belirlenerek kamu zararının yeniden hesaplanmasınına ilişkindir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar