Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi03.07.2017
  • KurumÇevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bu Yönetmelik; plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, uygulama imar planı bulunan alanları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

İmar Kanunu


Yorumlar