Sağlık Nedeniyle Bekleme Süresini Aşan Devamsızlık Dolayısıyla Fesih

  • Mevzuat Tarihi19.10.2018
  • KurumYargıtay

Bu Karar; işçinin sağlık nedenleriyle bekleme süresini aşan işe devam­sızlığının bildirim süresine eklenecek altı haftayı aşması, işveren ta­rafından iş sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshi için yeterli olup olmadığı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin birinci fıkrasının b bendi gereğince almış olduğu sağlık raporları nedeniyle derhal fesihlerde işçiden savunma alınması gerekip gerekmediği ile ilgilidir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

İş Kanunu (4857)


Yorumlar