Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2016 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararın Uygulama Tebliği (No: 2016/23)

  • Mevzuat Tarihi24.05.2016
  • KurumGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Bu Tebliğ; 25/4/2016 tarihli ve 2016/8798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2016 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararın uygulamasına dair usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanmasına ilişkindir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Tarım Kanunu


Yorumlar