Tasarrufu Kısıtlanan Bina, Arsa ve Arazi Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi17.11.1986
  • KurumMaliye Bakanlığı

Bu Yönetmelik; Emlak Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi gereğince tasarrufu kısıtlanmış sayılacak bina, arsa ve araziyle kısıtlamayı koyan kamu organlarının görev ve sorumluluklarını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

İmar Kanunu


Yorumlar