Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi28.06.2015
  • KurumUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Baka...

Bu Yönetmelik; 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuatı gereği iç sularda, kıyı ve sahil şeridi ile dolgu ve kurutma yoluyla kazanılan alanlar üzerinde imar planı kararıyla belirlenen mevcut ve yeni kurulacak olan tesislerin yer, kapasite ve benzeri niteliklerinin planlanması, kurulmalarına ilişkin usul ve esaslar, tevsi yatırımlar, kapasitelerinin artırılması, modern üretim ve yönetim çerçevesinde projelerin incelenerek onaylanması, asgari güvenlik şartları çerçevesinde denetim ve belgelendirme ile yüzer havuzların çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuatında belirtilmiş olan iç sular, kıyı ve sahil şeridi ile dolgu ve kurutma yoluyla kazanılan alanlar üzerinde, imar planı kararı ile belirlenen mevcut ve yeni kurulacak olan tesislere uygulanır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kıyı Kanunu


Yorumlar