Vukubulduğu Tarihten Sonra Başka Bir gelişme Olmaması Halinde İş Kazalarında Zamanaşımı

  • Mevzuat Tarihi05.02.2019
  • KurumYargıtay

Bu Karar; dava konusu iş kazasının gerçekleştiği tarihte ortaya çıkan zarar sonrasında değişen ve gelişen durum bulunmaması durumunda, zamanaşımı süresinin başlangıç tarihinin iş kazasının meydana geldiği tarih kabul edilmesine ilişkindir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

İş Kanunu (4857)


Yorumlar