Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğ

  • Mevzuat Tarihi30.07.2019
  • KurumÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği B...

Bu Tebliğ; 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesi kapsamında yapı denetim izin belgesi almak için yapılan müracaatların; sıralamaya alınması ve değerlendirme esaslarının belirlenmesine, (Mülga ibare:RG-22/1/2021-31372) (…) sıralamada bulunan kuruluşların sıralamadan çıkarılma esaslarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yapı Denetimi Hakkında Kanun


Yorumlar