Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi28.03.1981
  • KurumÇevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bu Yönetmelik; 13.12.1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi hükmü uyarınca hazırlanmış olup, aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi kapsamına giren Devlet daire ve kuruluşları, Katma Bütçeli Daireler, İl özel idareleri ve belediyelerce yaptırılacak her çeşit yapı, tesis ve onarım işleri ihalelerinde ve müteahhitlik karnesi ile ilgili işlemlerde uygulanmak amacıyla yayımlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


Yorumlar