Yol Yapılmak Amacıyla Kamulaştırılan Taşınmazın Hangi Usulle Yıktırılacağı

  • Mevzuat Tarihi24.04.2018
  • KurumDanıştay

Bu Karar, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun "Taşınmaz Malın Boşaltılması" başlıklı 20. maddesinde, kamulaştırma işlemleri sonucunda tapu dairesince taşınmazın idare adına tescil edilmesinden sonra boşaltılmasının icra memurundan istenilmesi, icra memuru tarafından 15 gün içinde taşınmazın boşaltılmasının tebliğ edilmesi ve verilen süre içerisinde taşınmazın boşaltılmaması halinde icra kanalıyla boşaltılmasının gerektiği düzenlenmiş olup, bu süreç izlenmeksizin 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesi uyarınca işlem yapılmaması gerektiğine ilişkindir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Kamulaştırma Kanunu


Yorumlar