Makale Yazım Kuralları

Mevzuat Takip Sistemi Dergisinin sayfası olan www.mevzuattakip.com.tr sitesinde yayınlanacak makalelere ilişkin yazım kuralları şu şekildedir:

Çalışmalar 5000 kelimeyi geçmemelidir. 2000-3000 kelimelik daha kısa yorum yazıları da kabul edilmektedir.

Çalışmalar A4 kağıdının bir yüzüne, üst ve alt taraf ile sol ve sağ taraftan 2’şer cm.’lik boşluk bırakılarak, 12 punto harf karakteri, Times New Roman fontu ve 1 satır aralık ölçüsü kullanılarak yazılmalıdır. Paragraflar, 6 nk ölçüsünde olmalıdır. Alt başlıklar, ana başlığa göre bir küçük punto ve küçük harf kullanarak koyu ve sola bitişik şekilde yazılmalıdır.

Yazar/yazarların isimleri çalışmanın başlığının hemen altında sağa bitişik şekilde verilmeli ayrıca yıldız dipnot şeklinde (*) yazarın kurumu, unvanı sayfanın en altında dipnot şeklinde belirtilmelidir. Yazar/yazarlar, çalıştıkları kurum ismini; hiyerarşik düzeyde, bakanlık, genel müdürlük ve birim; üniversite, fakülte ve bölüm olarak Türkçe bildirmelidirler.

Yazar/yazarlar, Mevzuat Takip Sistemine tüm iletişim bilgilerini (Adres, telefon, fax ve E-Mail) bildirmelidirler.

Girişten önce 50 kelimeyi geçmeyecek şekilde çalışmanın ana fikrini, kapsamını ve amacını özetleyen özet verilmelidir.

Giriş bölümü büyük harfler ile “1. Giriş” şeklinde belirtilmelidir. Alt bölümler her bölüm içinde bölüm numarası kullanılarak “1.1.”, “1.2.” şeklinde numaralandırılmalıdır. Son bölüm sonuç/tartışma bölümü olmalı ve bunu sırasıyla notlar, kaynakça ve varsa ekler kısmı takip etmelidir.

Yazılarda Türk Dil Kurumu’nun Yazım Kılavuzu örnek alınmalıdır. Çalışmalarda yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır.

Çalışmalar değerlendirilmek üzere makale@mevzuattakip.com.tr adresine gönderilir. Gönderilirken Türkçe özetlerinin de eklenmesi gereklidir.

Çalışmanın ve çalışmanın özetinin üzerinde, başlığa yer verilmelidir.

Tüm referanslar metin içinde, sırasıyla yazarın soyadı, tarih ve gerekiyorsa sayfa numaraları yazılarak verilmelidir. Aynı kaynaklara yapılan göndermelerde de bu yöntem uygulanmalı ve “a.g.e.” kısaltması kullanılmamalıdır.

Metin içinde numaralandırılan notlar metnin sonunda, numara sırasına göre ve kaynakça bölümünden hemen önce verilmelidir.

Yazarın adı metinde geçmiyorsa ve kitaba atıf yapılıyorsa, yazarın soyadı ve tarih verilmelidir (Yenice, 2000).

Yazarın adı metinde geçmiyor ve belli sayfalar söz konusuysa, yazarın soyadı, tarih ve sayfa numarası verilmelidir (Yenice, 2000: 111).

Yazarın adı metinde geçmiyor ve birbirini takip etmeyen sayfalar söz konusuysa, yazarın soyadı, tarih ve sayfa numaraları ayrı ayrı verilmelidir (Yenice, 2000: 111-3).

Yazarın adı metinde geçiyorsa ve kaynakçada yazarın birden fazla eseri mevcutsa sadece bahis konusu olan kitabın yayın tarihi ve sayfa numarası yazılmalıdır (2000: 111).

Yazarın adı metinde geçiyorsa ve kaynakçada bu yazarın bir eseri mevcutsa sadece sayfa numarası verilir (111).

İki yazarlı kitaplarda her iki yazarın da soyadları yazılarak verilmelidir (Yenice ve Sert 2000: 89).

Yazarlar ikiden fazlaysa ilk yazarın soyadından sonra “ve diğerleri” anlamında “v.d.” ibaresi kullanılmalıdır (Yenice Sert v.d. 2000: 89).

Yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla eserine gönderme varsa, basım yılına a. b. c gibi harfler eklenerek kaynaklar birbirinden ayrılmalıdır (Yenice, 1999a: 34).

Birden fazla kaynağa yapılan göndermeler noktalı virgülle ayrılmalıdır (Yenice, 2000: 234; Sert, 2001: 45; Uzun 2015: 456).

Metin içindeki alıntılar için çift tırnak kullanılmalıdır. 40 kelimeden uzun alıntılar, tırnak kullanılmadan girintili paragrafta ve ana metne göre bir küçük punto ile verilmelidir. Alıntı içinde vurgulanan sözcükler ise tek tırnak ile verilmelidir. Kitap, film isimleri gibi özel nitelemeler italik harfler ile, yazarın vurgu yapmak istediği sözcükler ise tek tırnakla belirtilmelidir.

Yazar/yazarlar çalışmanın içerisinde kullandıkları görsel ögeleri yüksek çözünürlükte ayrı bir klasörde maille iletmekle mükelleftir. Aynı zamanda, sosyal medya adresleri, kısa öz geçmişleri ve birer fotoğraf göndermeleri gerekmektedir.