Kamu kurumlarında 1 işçinin yapacağı iş için 3 taşeron işçi istihdam ederek devleti zarara uğratan bürokratlar zararı ödemek zorunda kalacak. Seçimde önüne geleni işe alan belediyelerde ise zarar devlete kalacak.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen bir madde özellikle seçim dönemlerinde taşeron işçi adı altında belediyeleri istihdam deposuna dönüştüren belediye başkanlarını tazminat ödemekten kurtardı.

Maliye'den izin alınacak

Tasarıda yer alan ve kamuda taşeron işçi çalıştırma sistemini yeniden düzenleyen 10'uncu maddesine göre, taşeron şirket ihalesine çıkacak kamu kurumları Maliye Bakanlığı'ndan özelleştirme kapsamındaki şirketler de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan izin alacak.

Zararı bürokrat ödeyecek

Kamuya alınacak taşeron işçiler sözleşme konusu iş dışında çalıştırılamayacak. İzin alınmadan ihaleye çıkılması ya da yasa hükümlerine aykırı hareket edilmesi sonucu kamu zararı oluşması halinde, bu zarar zarara yol açan bürokratlara rücu edilecek.

Sayıştay denetleyecek

Kamu kurumlarına getirilen bu ceza maddesinden belediyeler, üst kurullar ve üniversiteler muaf tutuldu. Bu kamu kurumları ihaleye çıkmak için Maliye ya da ÖİB'den izin almayacaklar.

Ayrıca, gereksiz alınan taşeron hizmetleri nedeniyle ortaya çıkacak kamu zararları nedeniyle bürokratlara rücu maddesi işletilemeyecek. Bu kurumların denetimi sadece Sayıştay denetimiyle sınırlı kalacak.

Belediye başkanına rücu yok

Düzenleme nedeniyle özellikle belediyelerin seçim dönemleri başta olmak üzere genel olarak ihtiyacın üzerinde taşeron işçi istihdam etme uygulamalarını rahatlıkla sürdürebilecekleri belirtiliyor.

Düzenleme nedeniyle, örneğin 1 işçiyle yapılacak iş için 3 taşeron işçi istihdam eden belediye başkanları ortaya çıkan kamu zararını ödemek zorunda kalmayacak. Ancak aynı işlemi örneğin Maliye Bakanlığı ya da TMO yaptığında zarar, zarara yol açan bürokrata rücu edilecek.

600 BİN İŞÇİNİN NE KADARI FAZLA?

Belediyelerde bugün itibariyle çalışan yaklaşık 600 bin taşeron işçinin gerçekte ne kadarına ihtiyaç olduğu bilinemiyor. İşçi sayısına belediyeler kendi karar verdiği için 1 kişinin yapacağı iş için kimi yerde 3 işçinin istihdam edildiği ifade ediliyor. Tasarıyla kamu kurumlarına getirilen izin ve rücu maddelerinin belediyelerle üst kurul ve üniversitelere de getirilmesi gerektiği belirtiliyor.

3 maddeye büyük itiraz var

Tasarının 82'nci maddesi, görevden alınma kararı yargıdan dönen memurların göreve iadesini keyfi olarak 2 yıl engelliyor.

Üstelik hukuk dışı görevden alan yöneticilerin cezalandırılmasına da geçit vermiyor. Komisyon'da yapılan görüşmelerde tasarının 82'nci maddesiyle birlikte özelleştirme uygulamalarını yargıdan kaçıran 85'inci ve ihalelerde firmalara fiyat farkı avantajı sağlayan 13'üncü maddesi büyük tartışma konusu oldu.

Komisyon'un CHP'li vekilleri bu üç maddenin tasarıdan çıkarılmasını istiyor. Çıkarılmaması halinde görüşmelerin uzaması için verdikleri mücadeleyi sürdüreceklerini söylediler.

ERDOĞAN SÜZER

Bugün.