Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Devlet memurlarına yapılacak olan nakdi yemek yardımından belediye başkanlarının da yararlanabileceğine ilişkin görüş verdi.

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’ne eklenen geçici 2 nci madde ile, 2022 ve 2023 Yılarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin üçüncü bölümünde Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme’de düzenlenen kumanya yardımının; itfaiye ve zabıta personeli ile yerel yönetim memurlarına, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin uygulanamayacağı durumlarda ve 2022 ve 2023 yılları ile sınırlı olmak üzere günlük 100 gösterge rakamını geçmemek üzere belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılması şeklinde uygulanabileceği hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile beraber birçok konu tereddütlere yol açmıştır. Bunlardan bir tanesi de, belediye başkanlarının bu yardımdan yararlanıp yararlanamayacağına ilişkindi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, bir belediyeye verdiği 14.04.2022 tarihli görüş ile belediye başkanlarının bu yardımdan yararlanabileceğini değerlendirdi.

Ayrıca, uygulamanın 08.04.2022 tarihinden sonra hayata geçeceğini belirtti.

Görüşe ulaşmak için tıklayınız.