İhtisas komisyonları ile ilgili olarak, Kanunla Yönetmelik çelişiyor mu? Yönetmeliğin “ihtisas komisyonları toplantılarını, meclisin toplantı süresinde veya …… yapar.” şeklindeki hükmünün, Kanundaki “meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri sonuçlandırır.” hükmü karşısında pratikte uygulanma şansı var mı? Kanuna uygun olarak, toplantı bittikten sonra, komisyonlar toplanıp karar verecekse, teknik olarak komisyonların, meclis süresince toplanması mümkün mü?

İlgili hükümler çerçevesinde değerlendirmesi, bu satırları okuyan sizlerin ferasetine kalmış. 

Kanun: “Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri sonuçlandırır.”

Yönetmelik: “İhtisas komisyonları toplantılarını, meclisin toplantı süresinde veya müteakip günlerde yapar.”

Bazı Zevat: Meclis toplantıları ile komisyon toplantıları aynı zamanda yapılabilir.

Yönetmelik: “Rapor Kanunda öngörülen sürenin sonunda meclise sunulmadığı takdirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır.”

Kanun: “Komisyonlar kendilerine havale edilen işlerle ilgili raporlarını bu sürenin sonunda meclise sunmadıkları takdirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır.”

Kanun ve Yönetmelik: “Toplantı: Meclisin bir ay içinde yaptığı birleşimlerin tamamını ifade eder.”

Bir Kaç Soru: 

1. Birleşimlerin tamamı (meclis toplantısı) bittikten sonra, komisyona havale edilen konu, meclisin toplantı süresinde nasıl görüşülebilir? Teknik olarak bu mümkün mü?

2. Meclis toplantısının 5 iş günü olduğu zamanlar (bütçe dönemi dışındaki toplantı zamanları), komisyon süreyi tam kullanırsa, yani on veya beş iş gününü tam kullanırsa, meclisin çalışma süresi 5 günü aşmamış mı olacaktır?

Hatırlatma:

Kanuna göre (madde 20); Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. …. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür.ü

Yönetmeliğe göre (madde 6); meclis toplantısı her ayın ilk haftası başlatılır ve ara verilmeden tamamlanır. ….. Resmi tatile rastlayan günlerde çalışmaya ara verilebilir.

Konu ile ilgili olarak bakınız: https://mevzuattakip.com.tr/mevzuat/meclis-gundemindeki-konularin-komisyona-havalesi-ve-gorusulmesinde-yapilan-usul-hatasi