Belediyelerin insan kaynakları şirketine hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak işçi alımı ile belediyeye personel alımında uygulanan oranların, uygulayıcılar tarafından karıştırıldığı gözlenmektedir.

Bunun temel nedeni; 696 sayılı KHK ile mahalli idarelerdeki taşeron (altişveren) işçilerinin belediye şirketlerine geçirilmesinden sonra yürürlüğe konan “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar”da öngörülen oransal sınırlamaya ilişkin düzenlemenin, artık 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesindeki düzenlemeyi yürürlükten kaldırdığı ve/veya hükümsüz bıraktığı, belediyelerde her türlü personel alımının artık bu usul ve esaslarda düzenlenen hükümde yer alan değişkenler üzerinden hesaplanacağı algısının oturmasından kaynaklanmaktadır.

Her iki durum ise birbirinden farklılık arz etmektedir.

Lütfen detaylı açıklama için tıklayınız.

Not: Okumak için sitemize üyelik kaydı (ücretsizdir) yaparak, siteye giriş yapmanız gerekmektedir.