Belediyeler, teftiş kurullarına atama yapabilmeleri için, Bakanlığın görüşünü alarak yürürlüğe koyacakları Yönetmelikler çerçevesinde yürütüyorlar.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre, anılan Yönetmelik kapsamında teftiş kurulu başkanlığı ve/veya müdürlüğü bulunan mahalli idareler mevzuata uygun olarak hazırladıkları teftiş kurulu yönetmeliklerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınacak uygun görüşten sonra yürürlüğe koyarlar. Söz konusu yönetmelik için uygun görüş alınmadan müfettiş ve müfettiş yardımcılığı kadrolarına atama yapılamaz. 

Uygun görüş alınarak hazırlanacak Yönetmeliklerde, Teftiş Kurulu Müdürü veya Teftiş Kurulu Başkanı olacaklara ilişkin de standartlar ve bazı şartlar öngörülmüştür.

Uzun yıllardır devam eden ve hala geçerliliğini koruyan bu uygulama, ne yazık ki her belediyeye göre farklılık arz etmeye başlamıştır.

Genel olarak ilkesel bir bakışla, Teftiş Kurulu Başkanı veya Müdürü olacaklarda, meslekten gelme ve belli bir süre meslekte çalışma şartı öngörülmüş iken, birçok belediye Bakanlıktan farklı görüşler alarak, kendi şartlarını yönetmeliklere dercetmişlerdir. Bu durum, yetkinin İçişleri Bakanlığında olduğu dönemde başlamıştır. Bu durumun doğal sonucu olarak, her belediye şartlara uyan kişileri bulup almaktan ziyade, alacakları kişilerin taşıdığı şartları Yönetmeliğe yazmak (görüş alarak Yönetmelikte bu yönde değişikliğe gitmek) suretiyle uygulama geliştirmişlerdir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu konuya el atarak, her belediyede aynı şekilde uygulanacak bir görüş ortaya koyması ve Yönetmelikler4in bu yönde tadil edilmesini sağlaması vbe bir daha da bu konuyu esnetmemesi beklenmektedir.