Mahalli idareler seçimleri sonucunda, belediyeler artık teşkilat yapılanmalarını sağlamak üzere norm kadroda değişiklik bekliyor.

6360 sayılı Kanunla, ülkemizdeki bir çok belediyenin kapanması yanında, bazı il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülmüş, bunun yanında birçok belde belediyesi ilçe belediyeleri ile birleştirilmiştir. Ayrıca, Kanunla yeni ilçeler de oluşturulmuştur.

Bu durum, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'te değişiklik yapılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir.

Özellikle, yeni kurulan büyükşehir belediyeleri, bunlara bağlı olarak kurulan su ve kanalizasyon idareleri ve büyükşehirlerde beldelerin katılımıyla nüfusu ve ölçeği büyüyen büyükşehir ilçe belediyeleri için bu durum büyük önem arzetmektedir.

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü kaynaklarından elde ettiğimiz bilgilere göre, önümüzdeki hafta içerisinde anılan yönetmelikte yapılan değişiklikler yayınlanarak yürürlüğe girecektir. Yine edindiğimiz bilgilere göre, mevcut yönetmeliğe kıyasen kadrolar daha fazla olarak norm kadroda yer alacaktır.