Kapatılan belediyelerin işçileri işsiz kalmayacak. Bu kapsamda kapatılan belediyelerin il özel idarelerinde mahalli idare birliklerinde çalışan işçiler, Devlet Personel Başkanlığı tarafından başka kurumlara nakledilecek.

CAHİT SARAÇOĞLU

14 ilde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe kurulmasına ilişkin hazırlanan yasa ile kapatılan belediyelerde il özel idarelerinde mahalli idare birliklerinde çalışan işçiler, Devlet Personel Başkanlığı tarafından başka kurumlara nakledilecek. Bu durumda olan işçi sayısının da 70 binin üzerinde olduğu belirtiliyor. Kapatılan belediyelere ilişkin düzenleme ile belediyeler, il özel idareleri büyükşehir belediyesi bünyesine alındı. Köyler mahalleye dönüştürüldü. Toplam 552 belediye tüzel kişiliğini yitirdi.

İŞSİZ KALACAK HABERLERİ ASILSIZ

Tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredildi. Ancak, düzenleme ile belediyelerin kanuni varlıklarının yeni oluşan büyükşehir belediyelerine devri sürecinde işçilerin işsiz kalacakları yönünde asılsız haberlerden tedirginlik oluşturulduğu belirlendi.

VALİLİĞE BİLDİRİLECEK

Yeni Şafak Gazetesi'ne yoğun mail gönderen çalışanlar, yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiler. Sosyal Güvenlik ve İş Hukuk Uzmanı Önder İnce, belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen personelden kadro ve ihtiyaç fazlasının, ilgili belediye ve bağlı kuruluş tarafından en geç 3 ayda valiliğe bildirileceğini kaydetti. Gelen listelerden ihtiyaç fazlası personelin tespitinin yapılacağını belirten İnce, vali tarafından onaylanan listelerin İçişleri Bakanlığına ve Devlet Personel Başkanlığı'na bildirildiğini belirtti.

Atama emriyle 5 günde işbaşı

Bu listelerdeki personelden İş Kanunu'na tabi sürekli işçi statüsündeki personelin Devlet Personel Başkanlığı'nca diğer kamu kuruluşlarında unvanları belirlenecek kadrolara atandığını hatırlatan İnce, atama emri ile işçilerin 5 iş günde görevine başlaması gerektiğini söyledi. İnce, bu süreye uymayanların iş akdinin ihbar tazminatı ödenmeksizin feshedileceğini dile getirdi.

Fazla personele DPT'den görev

Kapatılan belediyelerde, il özel idarelerinde, köylerde veya mahalli idare birliklerinde çalışan işçilerden sadece büyükşehir belediyelerine ve büyükşehir belediyelerinin bağlı kuruluşlarına veya ilçe belediyelerine devredilmiş olan işçilerle sınırlı tutulacak. İşçiler Devlet Personel Başkanlığı'nca başka kamu kurum ve kuruluşların nakledilecek.

yenişafak.