Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 26 Nisan 2021 tarihinde görüşe açılan “Binaların Yıkılması Hakkındaki Yönetmelik Taslağı” son şekli verilerek 13 Ekim 2021 tarih ve 31627 sayılı Resmi Gazetede “Binaların Yıkılması Hakkındaki Yönetmelik” olarak yayımlanmış, bununla birlikte ilgili idarelerce gerekli hazırlık ve düzenlemelerin yapılabilmesi için de Yönetmeliğin yürürlük tarihi 1.7.2022 olarak belirlenmişti.

Yönetmelik esas itibariyle kontrollü yıkım ve yıkımla ortaya çıkan atıkların bertarafını düzenliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girecek Yönetmeliğin nasıl uygulanacağını hazırladığı bir infografikle açıkladı.

Ayrıca, Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak uzman değerlendirmesi için mevzuattakip.com.tr’de yer alan “Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik Uygulaması” başlıklı yazıyı da okuyabilirsiniz.