Manisa Büyükşehirden Eğitim programı

MANİSA Büyükşehir Belediyesi İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Mevzuat ve Eğitim Uygulama Programı” seminerlerine 650 Büyükşehir Belediyesi personeli katılım gösterdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş, düzenlenen seminerlerin en önemli amacının, değişen ve gelişen mevzuatın takipçisi olabilmek ve vatandaşlara karşı sorumlu olan personelin hizmeti götürürken eksiksiz ve doğru bir şekilde vatandaşa aktarması olduğunu belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 1 hafta boyunca her gün konusunda uzman profesörler tarafından verilen “Mevzuat ve Eğitim Uygulama Programı” seminerleri sona erdi. Sürekli değişen mevzuatın personel tarafından iyi bilinmesi için hazırlanan bu seminerlere, 650 personelin katıldığını belirten İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz, bir hafta boyunca verilen seminerlerin personelin bilgi eksikliğini gidermesi, yeni ve güncel mevzuatın en iyi şekilde bilinmesi gerektiği için organize edildiğini belirtti. Vatandaşlara hizmet sunumunu icra ederken, hizmetin arka perdesinde yer alan hukuki konulara önem verdiklerini belirten Genel Sekreter Halil Memiş de, “Bu amaca hizmet etmek üzere, belediyemizin insan kaynakları ve eğitim dairesi tarafından tertiplenen ve geçen haftadan itibaren tertiplenen bir eğitim programı planlanmıştır. Bu eğitim programının içerisinde, halkla ilişkiler, etkili iletişim, yöneticilik, liderlik konularının yanında, iş mevzuatı ve iş sağlığı ve güvenliği, kamu yönetimi ile ilgili mevzuat, bütçe ve performans değerlendirmesi gibi konular yer almaktadır. Eğitim seminerimizden 650 personelimiz istifade etmiştir. Bu seminerlerimiz bundan sonra da devam edecektir” dedi.

Amacımız, Personelimizin Değişen Mevzuatı Bilmesidir

Eğitim seminerlerinin düzenlenmesindeki temel amacın, personelin yeni mevzuat karşısında bilgilendirilmesini sağlamak, farklı görüş açılarını yakalamalarına yardımcı olmak ve sürekli kendilerini yenilemek olduğunu belirten, Memiş, “Seminerlerimiz bundan sonra da devam edecektir. Eğitim seminerlerimiz bundan sonra da kurumsal ihtiyaçlarımız dikkate alınarak yapılacaktır. Bu seminerlerimizin faydasının ne olduğunu değişik açılardan değerlendirmek gerekmektedir. Özellikle personelin iş ve işlemlerini yürütürken, hukuk çerçevesinde farklı alternatifler gerçekleştirmesini sağlayan bir yönünün de olduğunu söylememiz gerekmektedir” dedi.

Bilgili Olmak Her Konuda Çözüm Getirir

Personelin bilgili olmasının getirdiği en önemli sonucun çözüm noktasında daha verimli sonuçlar doğuracağını belirten Memiş, “Yapacağınız işin prosedürlerini ve hukuki çerçevelerini bilmek farklı açılımlar uygulamayı getirir. Eğer güçlü bir otorite olmak istiyorsanız, hizmet üretirken güçlü olmak istiyorsanız bilgili olmak zorundasınız. Kısacası Güçlü olmak istiyorsanız Bilgili olmak zorundasınız” diye konuştu. İşini iyi bilen ve donanıma sahip olan personel ve yöneticiler vatandaş taleplerinde farklı alternatifler gerçekleştirebilirler. Vatandaş açısından önemli olan şey çözümdür. Bunu hukuk çerçevesi içinde çözecek olan bizleriz. Halkla ilişkiler konusundaki eğitim personelimize olumlu yansıyacaktır. Bu seminerlerin gerçekleştirilmesinde emeği olan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e, Genel Sekreter Yardımcımız Fuat Uzun’a, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz’a, konusunda uzman eğitimci hocalarımıza ve tüm personelimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra da gerçekleştireceğimiz eğitim seminerlerinin bizlere çok büyük katkısı olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Personele Hangi Eğitimler Verildi?

Açılış programının ardından akademisyen Dr. Haydar Ateş Büyükşehir Belediyesi yönetici kadroları ve ilgili personeline eğitimin ilk konusu olan “Etkili İletişim, Ekip Çalışması, Liderlik ve Etkin Yöneticilik” semineri verdi. 28 Ağustos 2015 Cuma günü öğleden sonra ise Çalışma Bakanlığı İş Müfettişi Kemal Ülker konuyla ilgili personele “Çalışma ve İş Güvenliği Mevzuatı” konusunda seminer verdi. 31 Ağustos 2015 Pazartesi günü Ankara Büyükşehir Belediyesi Müfettişi Ata Şengül, “Kamu Zararları ve Tahsil Esasları” ile “Taşınır Mal Yönetmeliği ve Taşınmaz Yönetmeliği” konularında iki ayrı seminer verdi. 1 Eylül 2015 Salı günü İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Başkontrolörü Gazi Sert tarafından “Bütçe ve Analitik Bütçe Sınıflandırma Eğitimi / Bütçeleme Performans Esaslı Bütçeleme” konulu seminer verdi. 2 Eylül 2015 Çarşamba günü İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Başkontrolörü Osman Can Yenice “4734 Kamu İhale Kanunu” eğitimi verdi. Eğitim programının son günü olan 03 Eylül 2015 Perşembe günü Osman Can Yenice tarafından “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” eğitimi verilerek program sona erdi.

http://www.manisa.bel.tr/icerik/haberler/buyuksehir-degisen-ve-gelisen-mevzuati-bilecek.html