Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, 21.04.2021 tarihinde yayınladığı bir genelge ile, memur ve diğer kamu görevlilerine ilişkin mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlere yönelik görüş taleplerinin nasıl iletileceği konusunda bir genelge yayınladı.

Genelgeye göre;

– Cumhurbaşkanlığı bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşların görüş talepleri bu kurum ve kuruluşların personel birimleri vasıtasıyla üst yönetici veya yardımcısı imzasıyla,

– Bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların görüş talepleri bağlı, ilgili ve ilişkili olunan bakanlık personel birimleri vasıtasıyla bakan yardımcısı imzasıyla,

– Mahalli idareler, bağlı kuruluşları ve mahalli idare birliklerinin görüş talepleri ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı’nın ilgili birimleri vasıtasıyla bakan yardımcısı imzasıyla,

– Yükseköğretim kurumlarının görüş talepleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı personel birimi vasıtasıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanvekili imzasıyla,

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına iletilecektir. 

Buna göre, belediyeler ve belediyelerin kurdukları birlikler görüş taleplerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazacaklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerektiğinde bu görüş talebini Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına iletecektir.

İl özel idareleri ise görüş taleplerini İçişleri Bakanlığı üzerinden göndereceklerdir.

 

Genelgenin tam metni için tıklayınız.