30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ve Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları Hakkında Yönetmeliği yürürlükten kaldıran Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği, yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.