İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 2 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelik yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 2 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmelik yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, bu araçların sürülmesi sırasında uyulacak kurallar ile ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin bu araçlarda kullanımına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar öncelik sırasıyla şunlardır:

1- Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar,

2- İtfaiye araçları, orman yangınlarıyla mücadele eden araçlar, (1)

3- Hükümlü veya sanığı takip eden veya emniyet ve asayişi korumak için acele olay yerine giden zabıta araçları,

4- Bir trafik suçu işleyerek kaçan aracı takip eden veya trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine gitmekte olan görevlilere ait araçlar,

5- Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar,

6- Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarının üst makamlarına ait araçlar,

a) TBMM Başkanı

b) Cumhurbaşkanı yardımcıları

c) TBMM’de en çok üyeye sahip birinci siyasi parti grup başkanı

ç) TBMM’de en çok üyeye sahip ikinci siyasi parti grup başkanı

d) Eski Cumhurbaşkanları

e) Anayasa Mahkemesi Başkanı

f) Yargıtay Birinci Başkanı

g) Danıştay Başkanı

h) Sayıştay Başkanı

ı) Bakanlar

i) TBMM Başkanvekilleri

j) TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları

k) TBMM üyeleri (TBMM Kurumsal Protokol Listesi esas alınır.)

l) Yükseköğretim Kurulu Başkanı

m) Genelkurmay Başkanı

n) Diyanet İşleri Başkanı

o) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı

ö) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı

p) TBMM Genel Sekreteri

r) Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluş yöneticileri (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Strateji ve Bütçe Başkanı, İletişim Başkanı, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü, Devlet Arşivleri Başkanı, Milli Saraylar İdaresi Başkanı)

s) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

ş) Danıştay Başsavcısı

t) Yüksek Seçim Kurulu Başkanı

u) Anayasa Mahkemesi üyeleri

ü) Bakan yardımcıları

x) İl Valileri

v) Kuvvet Komutanları

y) Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı

z) Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili

7- Görev ve hizmet gerekleri veya güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlar,

a) Organ, doku veya kan nakil araçları.

b) Doğalgaz dağıtımından sorumlu kuruluşlarca kullanılan doğalgaz acil müdahale araçları.

c) Yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlara ait kar ve buzla mücadele araçları ile acil müdahale gerektiren durumlarda görevli araçlar.

ç) Korunan ve koruyan araçlar.

d) Hükümlü veya tutuklu nakil araçları.

e) Üstlenilen veya geçmişte ifa edilen görevin niteliği, önemi veya kişiye yönelik güvenlik riskleri değerlendirilerek Bakanlık Onayıyla belirlenen kişilerin kullanımında olan araçlar.