Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile COVID-19 kapsamında, kamu çalışanlarına yönelik bir genelge yayınlandı.

9 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu Genelge ile 30.6.2021 tarihinde yayınlanan “COVID-19 Kapsamında Kamu
Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu genelge yürürlükten kaldırıldı.

Yürürlükten kaldırılan genelge ile;

- Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar (yönetici pozisyonundakiler hariç) ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde bulunan çalışanların idari izinli sayılması,

- Söz konusu idari izinli sayılanların göreve gelmedikleri süre zarfında istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacakları,

- Yine söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarının saklı olduğu, 

- Bu çalışanların amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacağı ve hizmetine ihtiyaç duyulanların görevlerine dönecekleri,

Düzenlenmişti.

Ayrıca; 

- Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle video/tele konferans gibi sesli-görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen gösterilmesi,

- Tüm personelin maske kullanması, 

- Çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, 

- Bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması 

gibi tedbirler düzenlenmişti.

Yayınlanan yeni genelge ile;

- Kronik rahatsızlığı bulunsa dahi 60 yaş ve üzeri çalışanlar (yönetici pozisyonundakiler hariç)ın idari izinleri kaldırılmıştır.

- Yine gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde bulunan çalışanların idari izinli sayılması uygulaması kaldırılmıştır.

Yine yayınlanan yeni genelge ile; 

- Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek toplantılara getirilen sınırlamalar kaldırılmıştır.

- Tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması tedbirleri de kaldırılmıştır.