“Bir şehir plânını tatbik edebilecek kadar kuvvetli bir idareniz var mıdır?

https://belediyehaber.net/2021/02/14/kentlesme-ve-planlama-irade-ister/