Danıştay Onikinci Dairesi 3.10.2018 tarih ve Esas No: 2016/7512, Karar No: 2018/3400 sayılı Kararı ile kesinleşen disiplin cezası geri alınarak başka ceza verilemeyeceğine hükmetti.

Söz konusu karar; yetkili disiplin amiri tarafından verilerek tebliğ edilen 657 sayılı Kanun’un 135. maddesinde yer alan yedi günlük itiraz süresinin dolması ile kesinleşen aylıktan kesme cezasının idare tarafından geri alınarak yeni bir disiplin cezası tesis edilemeyeceğine ilişkindir.

Karara ulaşmak için tıklayınız.