657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 134’üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16’ncı maddesi gereğince belediyelerce çıkarılacak disiplin amirleri ile ilgili yönetmelikler hakkında Devlet Personel Başkanlığından görüş almaları gerekmektedir.

Belediyelerin sayısı ve yönetmeliklerdeki birlikteliğin sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığınca Disiplin Amirleri Tip Yönetmelik Taslağı hazırlanmış olup, Devlet Personel Başkanlığınca da uygun bulunmuştur.

Belediyelerimizce, bu Taslağa ve eki disiplin amirleri çizelgesine bağlı kalarak hazırlanacak Disiplin Amirleri Yönetmelikleri için ayrıca Devlet Personel Başkanlığından görüş istemeksizin belediye meclislerinin kabulü ve mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan etmek suretiyle uygulama yapılabilecektir.

İçişleri Bakanlığı Yazısı

Yönetmelik Taslağı ve Eki