29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği uyarınca, Yönetmeliğin yayın tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yayınlanması gereken Mahalli İdareler Disiplin Amirleri Yönetmeliği bu günkü (11 Mart 2022) Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan Yönetmelik ile Disiplin Amirleri kurumlara göre aşağıdaki şekilde (Yönetmelik Eki EK-1, 2, 3, 4) ) belirlenmiştir.

Belediyelerin, Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde herhangi bir Yönetmelik çıkartmadan veya karar almadan Mahalli İdareler Disiplin Amirleri Yönetmeliği’ni uygulamaları gerekmektedir.

EK-1

MAHALLİ İDARELER DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

A- İL ÖZEL İDARESİ DİSİPLİN AMİRLERİ

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

GENEL SEKRETER

VALİ

İÇ DENETÇİ

VALİ

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

GENEL SEKRETER

HUKUK MÜŞAVİRİ

GENEL SEKRETER

MÜDÜR

GENEL SEKRETER

AVUKAT

GENEL SEKRETER

UZMAN

SİVİL SAVUNMA UZMANI

MÜDÜR

MALİ HİZMETLER UZMANI

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

MALİ HİZMETLER/STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ

DİĞER MEMURLAR

MÜDÜR

B- İLÇE ÖZEL İDARELERİ DİSİPLİN AMİRLERİ

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ

KAYMAKAM

DİĞER MEMURLAR

İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ

C- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ DİSİPLİN AMİRLERİ

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

GENEL SEKRETER

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

İÇ DENETÇİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

1. HUKUK MÜŞAVİRİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

MÜFETTİŞ VE MÜFETTİŞ YARDIMCISI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

GENEL SEKRETER

DAİRE BAŞKANI

GENEL SEKRETER

HUKUK MÜŞAVİRİ, AVUKAT

1. HUKUK MÜŞAVİRİ

UZMAN, SİVİL SAVUNMA UZMANI

DAİRE BAŞKANI

MALİ HİZMETLER UZMANI

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

MALİ HİZMETLER/STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI

ŞUBE MÜDÜRÜ

DAİRE BAŞKANI

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN MEMURLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

DİĞER MEMURLAR

DAİRE BAŞKANI

Ç- İL, İLÇE VE BELDE BELEDİYELERİ DİSİPLİN AMİRLERİ

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

BAŞKAN YARDIMCISI

BELEDİYE BAŞKANI

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

İÇ DENETÇİ

BELEDİYE BAŞKANI

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

MÜDÜR/BİRİM AMİRİ

BELEDİYE BAŞKANI

AVUKAT

BELEDİYE BAŞKANI

MÜFETTİŞ, MÜFETTİŞ YARDIMCISI

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ

UZMAN, SİVİL SAVUNMA UZMANI

MÜDÜR

MALİ HİZMETLER UZMANI, MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

MALİ HİZMETLER/STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ

DİĞER MEMURLAR

MÜDÜR/BİRİM AMİRİ

D- BAĞLI KURULUŞLARIN DİSİPLİN AMİRLERİ

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

GENEL MÜDÜR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

GENEL MÜDÜR

İÇ DENETÇİ

GENEL MÜDÜR

1. HUKUK MÜŞAVİRİ

GENEL MÜDÜR

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI

GENEL MÜDÜR

MÜFETTİŞ VE MÜFETTİŞ YARDIMCISI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI

UZMAN, SİVİL SAVUNMA UZMANI

DAİRE BAŞKANI

HUKUK MÜŞAVİRİ, AVUKAT

1. HUKUK MÜŞAVİRİ

ŞUBE MÜDÜRÜ

DAİRE BAŞKANI

MALİ HİZMETLER UZMANI,

MALİ HİMETLER UZMAN YARDIMCISI

MALİ HİZMETLER/STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN MEMURLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

DİĞER MEMURLAR

DAİRE BAŞKANI

E- MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNİN DİSİPLİN AMİRLERİ

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

GENEL SEKRETER,

BİRLİK MÜDÜRÜ

BİRLİK BAŞKANI

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

GENEL SEKRETER

AVUKAT

GENEL SEKRETER/BİRLİK MÜDÜRÜ

MÜDÜR

GENEL SEKRETER

UZMAN, SİVİL SAVUNMA UZMANI

MÜDÜR

MALİ HİZMETLER UZMANI,

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

MALİ HİZMETLER/STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ

DİĞER MEMURLAR

MÜDÜR/BİRLİK MÜDÜRÜ