Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'te 06.05.2013 tarih ve 2013/4957 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüğe konan Yönetmelik ile yapılan değişikliklerden sonra, kurumların kendi yönetmeliklerinde de değişiklikler yapması gerekmektedir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'te 06.05.2013 tarih ve 2013/4957 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüğe konan Yönetmelik ile yapılan değişikliklerden sonra, kurumların kendi yönetmeliklerinde de değişiklikler yapması gerekmektedir.

Anılan BKK ile kabul edilen Yönetmeliğin 15. maddesine göre, kurumlar, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerini bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe uygun hale getirir.

Söz konusu Yönetmelikin 31.08.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olması nedeniyle, tanınan 6 aylık süre bu ay sonu itibariyle sona ermektedir.

2010 yılından bu güne, mahalli idarelerdeki görevde yükselme sınavlarının duyuruları her yılın Ocak ayı itibariyle yapılmış olması nedeniyle, görevde yükselmeye girecek olan personel beklenti ve tedirginliğe girmiştir.

Bu yıl henüz duyurunun yapılmama nedeni, görevde yükselme sınavı yapılmayacak olmasından değil, henüz Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik'te yapılacak olak değişikliklerin yayınlanıp yürürlüğe girmemiş olmasındandır.

İçişleri Bakanlığından edinilen bilgiler, Yönetmelik değişikliği hazırlıklarının son aşamasına geldiği, yakında yayınlanacağı ve yayınından sonra da görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile ilgili duyuruların yapılıp, sınavların yapılmasının sağlanacağı yönündedir.