Genel Yayın Yönetmeni ve Editörümüz MİARGEM Başkanı Halil Memiş, kamuda kariyer ve liyakata dayalı istihdamın gereklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamalarda, kamuda ve belediyelerde sağlıklı bir istihdam sisteminin kariyer ve liyakata dayalı, yeterlilik ve yetkinlik ölçebilen sınavlarla yapılacak alımlara bağlı olduğunu söyleyen Halil MEMİŞ'in sosyal medyadan yaptığı açıklamalar şu şekilde.