Bugünkü (12 Ocak 2022) Resmi Gazete’de yayınlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği ile 2022 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgâri yemek bedellerine ilişkin esaslar belirlendi.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile sözleşmeli personelden alınacak bedeller şu şekilde belirlendi.

Memurlardan;

15/1/2022 tarihinden 14/1/2023 tarihine kadar

1)

 Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan

2,07 TL

2)

 1100’e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

3,52 TL

3)

 2200’e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

4,37 TL

4)

 3600’e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

5,66 TL

5)

 4800’e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

7,54 TL

6)

 4800’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

8,44 TL

Sözleşmeli personelden;

15/1/2022 tarihinden 14/1/2023 tarihine kadar

1)

 Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.245 TL’ye kadar (5.245 TL dahil) olanlardan

2,52 TL

2)

 Aylık brüt sözleşme ücretleri 8.850 TL’ye kadar (8.850 TL dahil) olanlardan

4,37 TL

3)

 Aylık brüt sözleşme ücretleri 12.225 TL’ye kadar (12.225 TL dahil) olanlardan

7,93 TL

4)

 Aylık brüt sözleşme ücretleri 12.225 TL üzerinde olanlardan

10,09 TL

Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanır. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır.