Mevzuat Takip Sistemi’nin internet sitesine kayıt yaptıran ve Standart Üye statüsünde olanlar için geçerli olmak üzere, her ay belli sayıda kişiye tüm verilerimizi açıyoruz.

Temel hedefimiz Mevzuat Takip Sistemi’nde yer alan verilerden, mahalli idareler mensubu olan herkesin yararlanmasını temin etmektir.

Bunu sağlamak amacıyla, her ay belli sayıda mevzuattakip.com.tr Standart Üyesine aşağıdaki belirtildiği şekilde tüm verilere erişim imkanı sağlıyoruz. 

Mevzuattakip.com.tr sitemize üyelik kaydı yapan ve/veya halen üye olanlardan (Standart Üye statüsünde olanlardan) en fazla giriş yapan ilk beş kişiden;

- Birinciye Mevzuat Takip Sistemi Sınırsız Erişimli Üyeliği

- İkinciye Mevzuat Takip Sistemi’nin Sınırlı Erişim Üyeliği

- Üçüncüye Mevzuat Takip Sistemi’nde yer alan kategorilerden diledikleri herhangi ikisine bir yıl süreyle Sınırlı Erişimli Üyeliği

- Dördüncü ve Beşinciye Mevzuat Takip Sistemi’nde yer alan kategorilerden diledikleri herhangi birine bir yıl süreyle Sınırlı Erişimli Üyeliği

Verilecektir.

Notlar: 

1. Üyelik kaydı yaptıranların, bu haktan yararlanabilmesi için, tüm bilgilerini (Ad soyad, doğum tarihi, Belediye adı, Birimi, Görevi/Unvanı, GSM numarası, sabit telefon, faks, mail gibi tüm verileri) noksansız girmeleri gerekmektedir. Sitemize stanndart üye olanların bu verilerini güncellemelerini öneriyoruz.

2. Bu kampanya sadece Mahalli İdareler (İl Özel İdaresi, Belediye, Belediye Bağlı Kuruluşu, Belediye Birliği) ve Sulama Birliği mensupları için geçerlidir.

3. Giriş yapanlar, aylık olarak değerlendirilecektir. Uygulama, Nisan ayı itibariyle başlatılmış olup, ölçümler sitemizin Yönetim Panelindeki veriler üzerinden yapılacaktır. 

4. Üye olmak için lütfen sitemizin ÜYE OL butonunu kullanınız. 

5. Kayıt esnasında verilen bilgilerin teyit edilememesi halinde, üyelik kaydı silinecektir.

6. Üyeliklere İlişkin Açıklamalar için tıklayınız.

7. Üyelik bilgilerinin yenilenmesine ilişkin bilgi notu için tıklayınız.