Pandemi sürecinin uzamasıyla birlikte belediyelerimiz, kirada olan taşınmazlarının kira bedellerinde indirip yapılıp yapılamayacağı noktasında tereddütler yaşamaktadırlar.

Konavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada baş gösteren ekonomik sıkıntılar ülkemizde de yaşanmaktadır. Bu ekonomik olumsuzluktan en çok etkilenenlerin başında esnaflarımız gelmektedir. Belediyelerimiz esnafların yaşadığı ekonomik sıkıntıların etkilerini azaltmak üzere imkanları ölçüsünde çeşitli destekler sunmaya çalışmaktalar. Son dönemde, pandemi sürecinin uzamasıyla birlikte belediye başkanlarımız tarafından, kirada olan taşınmazların kira bedellerinde indirip yapılıp yapılamayacağına ilişkin sorular sorulmaktadır.

Bu süreçte birçok genelge yayımlanmış olup bu genelgeler kapsamında sağlanabilecek destekleri takip etmek oldukça güçleşmiştir.

Aşağıda yer vereceğimiz açıklamalar T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’nın koronavirüs önlemleri kapsamında yayımladığı 2020/27 sayılı genelgesi hakkındadır.

Bahsi geçen genelgeye göre belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmaz kiralarında;

-İdarece yapılacak değerlendirme sonucunda indirim veya erteleme yönünde karar alınabilir.

-Ayrıca bu işletmelerin faaliyette bulunmadığı dönem için kira tahsil edilmemesi ve faaliyette bulunulmayan süre kadar kira sözleşmelerinin uzatılması da mümkündür.

-Peşin ödenen kiralar için de yukarıda bahsedilen destekler sağlanabilir.

Bu bağlamda, yukarıda bahsedilen T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 2020/27 sayılı Genelgesine ulaşmak için tıklayınız.