Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik değişikliği ile özellikle alışveriş merkezlerindeki kullanım alanları ve yapı ruhsatlarına ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Düzenlemelerle Yönetmeliğin; 

“Katlar alanı hesabına dâhil edilmeyen kullanımlar” başlıklı 22 nci maddesinin 1 inci fıkrasının mülga (f) bendi yeniden düzenlenmiş ve alışveriş merkezlerinin kullanım alanları ile ilgili bir düzenleme yapılmıştır.

“Bahçe duvarları” başlıklı 43 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına eğimli alanlarda bahçe duvarı ile ilgili bir cümle eklenmiştir.

“Yapı ruhsatına ilişkin genel hükümler” başlıklı 54 üncü maddesinin 11 inci fıkrasına yeni yapı kayıt belgesi ile ilgili bir paragraf eklenmiştir.

“Yapı ruhsatı işlemleri” başlıklı 55 inci maddesinin 12 nci fıkrasına yine yapı kayıt belgesi ile ilgili bir paragraf eklenmiştir.

“Yapı projeleri” başlıklı 75 nci maddesinin 7 nci fıkrasına yağmursuyu ile ilgili bir bent eklenmiştir.

Yapılan düzenlemelere ilişkin tablo için tıklayınız.