18 Mayıs 2019 Tarihli ve 30778 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tren Makinist Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 16)

–– Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3. ve 8. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar