06 Ekim 2019 Tarihli ve 30910 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği

–– Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Maltepe Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Yıldız Teknik Üniversitesi Akıllı Şehirler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Tüp ve Tüp Demetlerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2018/7)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: SVGM-2019/13)

–– LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2011/3)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: SVGM-2019/14)