07 Kasım 2019 Tarihli ve 30941 Sayılı

MEVZUAT
 
YASAMA BÖLÜMÜ
 
KANUN
 
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
 
 
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
 
 
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
 
 
YÖNETMELİKLER
 
 
GENELGE
 
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI