09 Kasım 2019 Tarihli ve 30943 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/46)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/32)

–– Sac Kalınlık Ölçümü ve Kamera ile Su Altı Sörveyi Yapacak Firmaların Yetkilendirmelerine Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

–– Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

SAYIŞTAY KARARLARI

–– Sayıştay Genel Kurulunun 17/10/2019 Tarihli ve 5433/1 ve 5433/2 Sayılı Kararları